ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑ Paradox SP4000, SP5500, SP6000, SP7000

Όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, το πλήκτρο TBL ( TROUBLE ) θα  ανάψει.

Το πρόβλημα το εντοπίζουμε ως εξής :

Πιέζουμε το TBL και τότε στο πληκτρολόγιο θα ανάψουν κάποια πλήκτρα.

Τα πλήκτρα αυτά αντιστοιχούν στα εξής προβλήματα :

 

   ΠΡΟΒΛΗΜΑ                                                 

 • Η τάση της μπαταρίας κάποιων ασύρματων ζωνών είναι χαμηλή.
 • Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος ή μπαταρίας στην καντρική μονάδα, στο ασύρματο πληκτρολόγιο ή στον αναμεταδότη.
 • Πρόβλημα στην εσωτερική σειρήνα.
 • Πρόβλημα στην επικοινωνία με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων.
 • Καλωδιακό πρόβλημα σε κάποιες ζώνες του συστήματος.
 • Ενεργοποίηση του διακόπτη tamper κάποιας συσκευής.
 • Καλωδιακό πρόβλημα σε ζώνη φωτιάς.
 • Απώλεια ώρας.
 • Απώλεια επίβλεψης ασύρματης ζώνης.
 • Απώλεια επίβλεψης συσκευής.
 • Ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια δεν επικοινωνούν με την κεντρική μονάδα.