ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ PARADOX, ΣΕΙΡΑ SP4000, SP5500, SP6000, SP7000

Όταν τα λαμπάκια του πληκτρολογίου συναγερμού σπιτιού Paradox από το 1 έως το 32 δεν είναι όλα σβηστά, στις ζώνες που θέλω να οπλίσω μπορώ να κάνω μερική όπλιση  του συναγερμού για να φύγω για λίγο από το σπίτι με δύο ( 2 ) τρόπους :

Α.Πληκτρολόγηση του Κωδικού ασφαλείας

Β.Πατώντας το κουμπί ARM για 3΄΄, (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ) προσέχοντας να ανάψει το ARM μόνιμα.

Στην περίπτωση αυτή ΑΦΗΝΩ ΟΠΟΙΑ ΖΩΝΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ ΘΕΛΩ ΑΝΟΙΧΤΗ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ Η ΖΩΝΗ ΔΕ ΘΑ ΟΠΛΙΣΕΙ.

 

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ PARADOX

ΣΕΙΡΑ SP4000, SP5500, SP6000, SP7000

Όταν τα λαμπάκια του πληκτρολογίου συναγερμού σπιτιού Paradox είναι όλα σβηστά   κάτι που σημαίνει ότι όλες οι ζώνες είναι κλειστές, μπορώ να οπλίσω ολικά τον συναγερμό σπιτιού Paradox Spectra με δύο (2) τρόπους:

Α. Πληκτρολόγηση του Κωδικού ασφαλείας

Β. Πατώντας το κουμπί ARM για 3΄΄, (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ) προσέχοντας να ανάψει το ARM μόνιμα.

 

ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ PARADOX SPECTRA ΣΕΙΡΑ SP4000, SP5500, SP6000, SP7000

Για την είσοδο σε σπίτι στο οποίο ο συναγερμός Paradox είναι οπλισμένος, όταν ανοίξω την πόρτα μου για να μπω, ακούγεται ένα μπιπ (συνεχόμενο) το οποίο προειδοποιεί ότι θα πρέπειν να αφοπλιστεί άμεσα αλλιώς θα ενεγροπιηθεί η σειρήνα του συναγερμού σπιτιού.

Πληκτρολογώ αμέσως μια φορά τον κωδικό μου και το σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας

Σβήνει η ένδειξη ARM στο πληκτρολογίου συναγερμού σπιτιού Paradox.