ΟΤΑΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

Σε περίπτωση που χτυπήσει ο Συναγερμός – η Σειρήνα του συναγερμού δηλαδή –  πληκτρολογώ μία φορά τον κωδικό μου και η σειρήνα σταματάει.

Το πλήκτρο MEM στο πληκτρολόγιο ανάβει. Όταν το πατήσω, δείχνει ποια ζώνη παραβιάστηκε.

( Ανάβει το αντίστοιχο πλήκτρο )

Πατώντας CLEAR , το MEM σβήνει..

ΖΩΝΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BYPASS – ΣΕΙΡΑ Paradox SP4000, SP5500, SP6000, SP7000

Μπορώ να εξαιρέσω κάποια ζώνη (παγίδα ή ραντάρ ή εξωτερικό ραντάρ) με τους εξής 2 τρόπους :

Α.Πληκτρολογώ BYP  ( BYPASS ) + ΚΩΔΙΚΟΣ --> ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΙ ΖΩΝΕΣ  ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΩ  ( π. χ. 01 , 02 κ.τ.λ.) + ENTER

Β. Πληκτρολογώ BYP  (BYPASS ) για 3΄΄ > ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΙ ΖΩΝΕΣ  ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΩ  ( π.χ. 01, 03 κ.τ.λ. ) + ENTER

Τώρα το πλήκτρο BYP θα παραμένει αναμμένο.

Όταν οπλίσω σε STAY ή SLEEP ή ARM αυτή η ζώνη δεν θα δουλεύει.

Όταν αφοπλίσω θα έχει χαθεί και το BYPASS και θα πρέπει να το ξανακάνω απτήν αρχή για την επόμενη όπλιση .