ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΠΙΤΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STAY MODE – ΣΕΙΡΑ SP4000, SP5500, SP6000, SP7000

Όταν τα λαμπάκια του πληκτρολογίου συναγερμού σπιτιού Paradox είναι όλα σβηστά – που σημαίνει ότι όλες οι ζώνες είναι κλειστές – μπορώ να οπλίσω τον συναγερμό για να μείνω στο σπίτι με δύο ( 2 ) τρόπους :

Α. Πατώντας στο πληκτρολόγιο STAY + Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΥ

Β. Πατώντας στο πληκτρολόγιο  STAY για 3΄΄. (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ)

Αφήνω όποια ζώνη θέλω ανοιχτή αλλά αυτή η ζώνη δεν θα οπλίσει.Μου δίνει το δυνατότητα να την κλείσω όποια ώρα θέλω και να οπλίσει αυτόματα, όμως αν την ξανανοίξω θα χτυπήσει συναγερμός. Η πόρτα εισόδου έχει χρόνο εισόδου (είναι η κατλαλληλη λειτουργία για κάποιον που περιμένουμε, ο οποίος θα αφοπλίσει τον συναγερμό μόνος του κατά την είσοδό του).

ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STAY – ΣΕΙΡΑ SP4000, SP5500, SP6000, SP7000

Πληκτρολογείτε τον κωδικό αφόπλισης συναγερμού και ανάβει το OFF.