Συντήρηση συστημάτων συναγερμού σπιτιού

Η 4TEC Security συστήματα συναγερμού, αναλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση συστημάτων συναγερμού, έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί ομαλά χωρίς ψευδείς συναγερμούς ή άλλες δυσλειτουργίες.

Φθαρμένες μαγνητικές επαφές και εξαντλημένες μπαταρίες του κέντρου συναγερμού και της σειρήνας, είναι τα μέρη του συστήματος συναγερμού σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου που χρειάζονται τακτικό έλεγχο και αντικατάσταση.
Για παράδειγμα οι μπαταρίες του συναγερμού χρειάζονται αντικατάσταση κάθε δύο έτη περίπου, έτσι ώστε ο συναγερμός να λειτουργεί όπως πρέπει.

Η 4TEC Security παρακολουθεί συνεχώς όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια των κατασκευαστών συναγερμών που διαθέτει, σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων συναγερμού, και διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Κατά την επίσκεψή μας, θα κάνουμε έλεγχο του συστήματος, αντικατάσταση μπαταριών ή άλλου εξαρτήματος και θα σας προτείνουμε προτάσεις αναβάθμισης όπου το κρίνουμε αναγκαίο.

Για την συντήρηση συστημάτων συναγερμού, καλέστε την 4TEC Security στο τηλέφωνο 210-7663273.

Εμπιστευθείτε μας για την σωστή συντήρηση των συστημάτων συναγερμού σας.

Η 4TEC Security συστήματα συναγερμού, αναλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση συστημάτων συναγερμού, έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί ομαλά χωρίς ψευδείς συναγερμούς ή άλλες δυσλειτουργίες.

Φθαρμένες μαγνητικές επαφές και εξαντλημένες μπαταρίες του κέντρου συναγερμού και της σειρήνας, είναι τα μέρη του συστήματος συναγερμού σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου που χρειάζονται τακτικό έλεγχο και αντικατάσταση.

Για παράδειγμα οι μπαταρίες του συναγερμού χρειάζονται αντικατάσταση κάθε δύο έτη περίπου, έτσι ώστε ο συναγερμός να λειτουργεί όπως πρέπει.

Η 4TEC Security παρακολουθεί συνεχώς όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια των κατασκευαστών συναγερμών που διαθέτει, σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων συναγερμού, και διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Κατά την επίσκεψή μας, θα κάνουμε έλεγχο του συστήματος, αντικατάσταση μπαταριών ή άλλου εξαρτήματος και θα σας προτείνουμε προτάσεις αναβάθμισης όπου το κρίνουμε αναγκαίο.

Για την συντήρηση συστημάτων συναγερμού, καλέστε την 4TEC Security στο τηλέφωνο 210-7663273.

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ