Αναλογικός Ανιχνευτής θραύσεως υαλοπινάκων LH501

  • Κάλυψη 9m x 60°.
  • Τάση λειτουργίας 12V DC +/- 15%.
  • Κατανάλωση 29mA.
  • Γραμμική ρύθμιση ευαισθησίας.
  • Διαστάσεις 80x60x45mm.
  • [Οι ανιχνευτές θραύσεως υαλοπινάκων δεν αναγνωρίζουν σπάσιμο υαλοπινάκων πάχους μεγαλύτερο των 5mm.]

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ