Ανιχνευτής κίνησης Paradox DG483 – Ραντάρ συναγερμού σπιτιού (Elegance)

 Μικρό μέγεθος: 8.5cm x 5.2cm x 3.5cm

  • 100% Ψηφιακός ανιχνευτής (patented)
  • Digital Shield (θωράκιση) μέσω αλγοριθμικού προγράμματος με ρυθμιζόμενη ευαισθησία
  • Αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας (patented)
  • Απλή ή διπλή επεξεργασία
  • Αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος
  • Διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο
  • Solid State Relay
  • Φακός Fresnel FLAT χωρίς δυνατότητα αλλαγής: 11 x 11(m), 85°

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ