Συμβατότητα ασύρματης εσωτερικής σειρήνας συναγερμού Paradox SR 120

 • Η σειρήνα συναγερμού SR 150 της Paradox, είναι συμβατή με τα κέντρα συναγερμού σπιτιού Paradox Magellan MG5000, MG5050, MG6160 και MG6250.
 • Επίσης είναι συμβατή με τα κέντρα συναγερμών σπιτιού της σειράς Paradox SP με τη χρήση του δέκτη RTX3 1.5 (εκτός του κέντρου SP4000)
 • Διαθέτει ενσωματωμένο πομποδέκτη (433MHz ή 868MHz) και έντασης 100dB ασύρματη σειρήνα με ενσωματωμένο φλας.
 • Η σειρήνα συναγερμού SR 120 έχει ασύρματη εμβέλεια σε ένα τυπικό οικιακό περιβάλλον: 35m με MG6160 και 70 m για τα MG6130 MG6250, 70m
 • Διπλή προστασία του κιβωτίου: απομάκρυνση του καλύμματος ή την απομάκρυνση από τον τοίχο.
 • Γρήγορος χρόνος απόκρισης συναγερμού (4 δευτερόλεπτα).
 • Η εσωτερική σειρήνα συναγερμού σπιτιού Paradox SR 120 διαθέτει λειτουργία 2.5 ωρών σε κατάσταση συναγερμού (το Flash αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα).
 • Η σειρήνα εποπτεύεται από τον πίνακα ελέγχου.
 • Η παρουσία του κέντρου εποπτεύεται από την σειρήνα (η σειρήνα και το φλας ενεργοποιούνται για 5 λεπτά, αν χαθεί η επικοινωνία μεταξύ τους).
 • Τριπλή προστασία tamper έτσι ώστε να ενεργοποιείται άμεσα η σειρήνα σε περίπτωη παραβίασης προκύπτει στην βίδα, από αφαίρεση καπακιού της και την αφαίρεση της από τον τοίχο.
 • Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης της σειρήνας Paradox SR 120 με μέχρι και 4 σειρήνες σε κάθε κέντρο (συμπεριλαμβανόμενης και της SR150).
 • Αναβάθμιση του firmware μέσω 307USB στην εγκατάσταση.
 • Διαδικασία ελέγχου καλής λειτουργίας σειρήνας.
 • Η ασύρματη εσωτερική σειρήνα συναγερμού Paradox SR 120 τροφοδοτείται από τρεις 1.5VDC τύπου “D” αλκαλικές μπαταρίες, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για παροχή ρεύματος.

Ασύρματη εσωτερική σειρήνα συναγερμού Paradox SR 120

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ