Πληκτρολόγιο συναγερμού Paradox K32 LED 32 ζωνών

 • Πληκτρολόγιο συναγερμού Paradox K32 LED 32 ζωνών32 ζωνών ενδείξεις LED
 • Το πληκτρολόγιο Paradox K32 LED έχει ενδεικτικό LED όπλισης StayD
 • Ξεχωριστά ανά υποσύστημα LED Arm, Sleep, Stay και Off
 • Ρύθμιση φωτισμού
 • Επιτόπου αναβάθμιση προγράμματος μέσω της θύρας 307 USB και του λογισμικού WinLoad
 • 1 πληκτρολόγιο στη ζώνη εισόδου
 • Ανεξάρτητη ρύθμιση των ζωνών chime
 • 8 πλήκτρα μίας ενέργειας
 • 3 συναγερμοί πανικού ενεργοποιημένοι από το πληκτρολόγιο Paradox K32 LED
 • Συνδέεται οπουδήποτε στο Bus επικοινωνίας 4 αγωγών
 • Το Πληκτρολόγιο συναγερμού Paradox K32 LED είναι συμβατό με τα κέντρα Paradox MG5000, MG5050 και τη σειρά Spectra SP

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ