Συναγερμός σπιτιών Paradox SP 4000 με κέντρο 4/8 ζωνών επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες

Κεντρική μονάδα συναγερμού Paradox SP4000 (x1)

Spectra 4000, κέντρο Paradox 4 ζωνών με StayD mode bus 4 καλωδίων για 4 ζώνες ή 8 με διπλασιασμό, επεκτάσιμο έως και 32 ζώνε και 2 PGM επάνω στην πλακέτα.
Λειτουργία StayD mode.
  • Κέντρο Paradox SP 4000Επέκταση μέσω Bus 4 καλωδίων σε 4 ζώνες ή 8 με διπλασιασμό, επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες.
  • 1 επάνω στη πλακέτα PGM έξοδοι
  • Υποστηρίζει έως και 16 PGM
  • 2 υποσυστήματα (Partition)
  • 32 κωδικοί χρήστη
  • 1.1A switching τροφοδοτικό
  • Στον συναγερμό σπιτιού Paradox SP 4000 γίνεται επιτόπου η αναβάθμιση του προγράμματος μέσω του 307USB και του λογισμικού BabyWare στα 9,6 Kbaud.
  • Ο συναγερμός σπιτιού Paradox SP 4000 διαθέτει μενού προγραμματισμού για κύριο κωδικό, κωδικό εγκαταστάτη και κωδικό τεχνικού συντήρησης
  • Δείτε εδώ μια πολύ ελκυστική προσφορά συστημάτων συναγερμού σπιτιού
  • Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί: 3 για το κεντρικό σταθμό, 5 για προσωπική κλήση και 1 για αναφορά pager
  • Αυτόματη ρύθμιση θερινής / χειμερινής ώρας
  • Μνήμη 256 συμβάντων
  • Η κεντρική μονάδα συναγερμού σπιτιού Paradox SP 4000 χωράει σε μεταλλικά κουτιά με διαστάσεις: 20cm x 25.5cm x 7.6cm και 28cm x 28cm x 7.6cm
  • Υποστηρίζει τις συσκευές PCS200 και PCS300, το IP module, τον τηλεφωνητή VDMP3.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ