Τηλεφωνητής Paradox VDMP-3
Κλήση μέχρι και 5 τηλεφωνικών αριθμών για αναφορά σημάτων συναγερμού, πανικού ή συναγερμού φωτιάς με προηχογραφημένα μηνύματα.

  • Τηλεφωνητής Paradox VDMP-3Όπλιση/αφόπλιση του συστήματος μέσω τηλεφώνου.
  • Τηλεφωνικό ηχητικό μενού.
  • Συμβατό με Spectra SP.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ