Ασύρματος PIR ανιχνευτής κίνησης (radar) Paradox PMD2P – Pet Immunit

 • O ασύρματος PIR ανιχνευτής κίνησης (radar) Paradox PMD2P είναι ανιχνευτής Διπλού πυροευαίσθητου στοιχείου.
 • Ο ανιχνευτής κίνησης (radar) Paradox PMD2P είναι Pet Immunit δηλαδή δεν ανιχνεύει ζώα με βάρος μικρότερο των 18kgr.
 • Το radar Paradox PMD2P διαθέτει εμβέλεια 11 x 11 (m) και γωνία κάλυψης 88.5°. Εμβέλεια για τις κεντρικές δέσμες 15m.
 • Τυπική εμβέλεια στα 35m με το κέντρο MG6250 και στα 70m με τα κέντρα MG5000, MG5050 και τον δέκτη RTX3.
 • Όταν στον επιτηρούμενο χώρο απαιτείται μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας στην ανίχνευση ζώων συνιστάται η χρήση του PMD75.
 • Αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας σήματος (patent).
 • Έχει αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
 • Ο ασύρματος PIR ανιχνευτής κίνησης (radar) Paradox PMD2P έχει ενεργό λογισμικό (Το LED συναγερμού συνεχίζει να ανάβει όταν ο ανιχνευτής βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς να επηρεάζεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας).
 • Ασύρματος PIR ανιχνευτής κίνησης (radar) Paradox PMD2P - Pet ImmunitΜπαίνει σε κατάσταση ύπνωσης για περίοδο 3 λεπτών μετά από δύο διαδοχικές ενεργοποιήσεις σε διάστημα 5 λεπτών.
 • Με διπλό διακόπτη tamper (τοίχος/κάλυμμα).
 • Διακόπτης επιλογής υψηλής ή χαμηλής ευαισθησίας.
 • O ασύρματος PIR ανιχνευτής κίνησης (radar) Paradox PMD2P διαθέτει πιστοποιημένο κατά EN 300-200 και EN 50131.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ